Masz pytania?
Chcesz porozmawiać o naszej pracy?
Nie krępuj się pisz, dzwoń – jesteśmy dla Ciebie!

Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A.

 

Reklamacje SMS

Reklamacje są rozpatrywane w dni robocze
od poniedziałku do piątku w godzinach
10:00 – 15:00

tel. +48 (12) 44 66 901
fax. +48 (012) 432 69 00
e-mail: reklamacje@mobiltek.pl

Reklamacje zgłaszane mailem są standardowo rozpatrywane w terminie pięciu dni roboczych. Jeśli proces reklamacyjny wymaga kontaktu z zagranicznymi Partnerami Mobiltek okres ten może ulec wydłużeniu.

 

Wypisz się z wysyłek reklamowych lub subskrypcji
 

Siedziba firmy

ul. Józefińska 2,
30-529 Kraków

Dział Finansowo – Administracyjny
tel. +48 (012) 432 68 60

Dział Handlowy
tel. +48 (012) 432 68 63

fax. +48 (012) 432 69 00
e-mail: bok@mobiltek.pl

NIP: 6751279514
Regon: 356564304
KRS: 0000265333

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ; kapitał zakładowy 933 168,60 zł (w całości opłacony)