Zostałeś wyrejestrowany, potwierdzenie otrzymasz w wiadomości.