APLIKACJE MOBILNE

Platforma MultiInfo

Program MultiInfo to kompletne i samodzielne rozwiązanie, które umożliwia dwukierunkową komunikację pomiędzy klientami korzystającymi z programu a dowolnymi użytkownikami lub urządzeniami sieci telekomunikacyjnej.

Program MultiInfo to kompletne i samodzielne rozwiązanie, które umożliwia dwukierunkową komunikację pomiędzy klientami korzystającymi z programu a dowolnymi użytkownikami lub urządzeniami sieci telekomunikacyjnej. Komunikacja pomiędzy stronami realizowana jest głównie za pośrednictwem wiadomości SMS.

 

Wieloletnia współpraca z Polkomtelem zaowocowała stworzeniem platformy MultiInfo, którą systematycznie rozwijamy i utrzymujemy w oparciu o zdefiniowane SLA. W skład platformy wchodzą oprogramowania front-endowe oraz back-endowe stworzone w .NET oraz aplikacje mobilne działające na urządzeniach z systemem Android.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?